شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 88569811-021 

 شماره تلگرام : 09352454612

پروژه بانک رسالت شعبه رفسنجان

 

-         محل پروژه: کرمان رفسنجان

-         نوع سقف: پیش تنیده (پس کشیده)

-         متراژ: 1700 متر مربع

-         تعداد طبقات : 4

-         بزرگترین طول دهانه: 15 متر

-         کاربری : بانک

-         خدمات ارائه شده : طراحی ، اجرا و تامین مصالح اسکلت و سقف پیش تنیده

 

پروژه بانک رسالت رفسنجان 2پروژه بانک رسالت رفسنجان 1پروژه بانک رسالت رفسنجان 4