شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 02188569811 

 شماره واتس آپ و تلگرام : 09352454612

مقایسه هزینه تمام شده( قیمت ) سقف های "یوبوت و کوبیاکس" با سقف "پیش تنیده":

 

اجرای اسکلت بتنی با سقف دال ، پنج آیتم هزینه ی اصلی خواهد داشت که به ترتیب ذیل می باشند:

1-میلگرد(آرماتور)

2-بتن

3-دستمزد اجرای اسکلت (قالب بندی و آرماتوربندی)

4- هزینه ها جانبی شامل سیم آرماتور و قالب و رابیتس و افزودنی های بتن و ...

5- هزینه تامین مصالح سقف(یوبوت یا توپ کوبیاکس یا کابل و گیره پیش تنیدگی)

 

-مقایسه هزینه میلگرد(آرماتور) مصرفی در سازه هایی با "سقف کوبیاکس و یوبوت" و "سقف پیش تنیده":

 

طراحی سازه در هر سه سقف پیش تنیده وکوبیاکس و یوبوت به یک صورت انجام می شود و لذا مصرف میلگرد در هر سه سازه شامل فونداسیون و تیرها و ستون ها یکسان می باشد و تنها تفاوت میزان مصرف میلگرد در سقف سازه های مذکور می باشد.

مصرف میلگرد سقف در یک طرح ثابت با هر سه نوع سقف "پیش تنیده" و "کوبیاکس و یوبوت" در جدول ذیل درج شده است:

 

نوع سقف میزان مصرف میلگرد در سقف (کیلوگرم بر مترمربع)
کوبیاکس 20 تا 30 کیلوگرم بر مترمربع
یوبوت 22  تا 30 کیلوگرم بر مترمربع
پیش تنیده 8 تا 11 کیلوگرم بر مترمربع

 

این اختلاف وزن به علت مصرف استرند در سقف پیش تنیده بجای میلگرد و داشتن یک شبکه اضافی (شبکه بالای سقف) در سقف های یوبوت و کوبیاکس و البته سایز بالاتر میلگرد نسبت به میلگرد مصرفی در سقف پیش تنیده می باشد.

همچنین شایان ذکر است در ساختمان های سه طبقه یا کمتر سیستم پیش تنیده ملزم به استفاده از دیوار برشی نمی باشد و سیستمهای مجوف الزاما باید از دیوار برشی بهره بگیرند، که این باعث افزایش مضاعف اختلاف مصرف میلگرد در سیستم سقف "پیش تنیده"  نسبت به دالهای مجوف می شود.

 

-مقایسه هزینه بتن مصرفی در سازه هایی با "سقف کوبیاکس و یوبوت" و "سقف پیش تنیده":

مانند بخش قبل که ذکر شد، طراحی سازه در هر سه سقف پیش تنیده وکوبیاکس و یوبوت به یک صورت انجام می شود و لذا مصرف بتن در هر سه سازه شامل فونداسیون و تیرها و ستون ها یکسان می باشد و تنها تفاوت میزان مصرف بتن در سقف سازه های مذکور می باشد.

مصرف بتن سقف در یک طرح ثابت با هر سه نوع سقف "پیش تنیده" و "کوبیاکس و یوبوت" در جدول ذیل درج شده است:

 

نوع سقف میزان مصرف بتن در سقف (مترمکعب بر متر مربع)
کوبیاکس 0/25 تا 0/45  مترمکعب بر متر مربع
یوبوت 0/23 تا 0/4 مترمکعب بر متر مربع
پیش تنیده 0/18 الی 0/3  مترمکعب بر متر مربع

 

با توجه به جدول مذکور که میزان مصرف بتن از وبسایت های شرکت های مجری دال مجوف استخراج شده است،مصرف زیاد بتن در سقف های کوبیاکس و یوبوت نسبت به سقف پیش تنیده دیده می شود،که این اختلاف ناشی از ضخامت بسیار زیاد سقف های مجوف می باشد.

در ضمن قابل ذکر است سیستم های یوبوت و کوبیاکس قادر به اجرای کنسول بصورت مجوف نیستند و در صورت وجود کنسول در پروژه الزاما باید آن را بصورت تو پُر(دال ساده) اجرا کنند و این نکته باعث افزایش مضاعف مصرف بتن در این نوع سقف ها خواهد شد.

نکته مهم بعدی در مورد دال های مجوف اجرای تمام اتصالات سقف به دیوار و ستون هاست.این سیستم ها طبق آیین نامه های موجود مجوز اتصال سقف به المان های سازه ای را به صورت مجوف ندارند و سقف را با همان ضخامت زیاد باید بصورت تو پُراجرا کنند و این مورد نیز بر مصرف زیاد بتن سیستم های مجوف می افزاید.

 

-مقایسه دستمزد اجرای اسکلت (قالب بندی و آرماتوربندی)در سازه هایی با "سقف کوبیاکس و یوبوت" و "سقف پیش تنیده":

اصول اجرایی انواع سازه بتنی با سقف دال در همه سیستم ها تقریبا مشابه می باشد ولی در سیستم های مجوف به دلیل وجود شبکه بالای دال و همچنین زمان و انرژی صرف شده جهت نصب کیج ماژول ها(توپ در سیستم کوبیاکس و مکعب ها در سیستم یوبوت)، قیمت اجرای اسکلت با سقف پیش تنیده کمی ارزاتر از سیستم های با دال مجوف می باشد.

 

-مقایسه هزینه های جانبی "سقف کوبیاکس و یوبوت" و "سقف پیش تنیده":

هزینه ها در هر سه سیستم تقریبا یکسان است ولی باید در نظر داشت مصرف سیم آرماتور به دلیل نصب کیج ماژول ها در سیستم های مجوف نسبت به سیستم پیش تنیده بیشتر خواهد بود و همچنین به دلیل ضرورت مصرف روان کننده در سیستم های مجوف و عدم نیاز سیستم پیش تنیده به هر گونه افزودنی ،برتری سیستم پیش تنیده در بخش هزینه های جانبی نیز مشهود خواهد بود.

 

-مقایسه کل هزینه های اجرای سازه هایی با "سقف کوبیاکس و یوبوت" و "سقف پیش تنیده" در قالب یک مثال ریالی:

با توجه به قیاس های انجام شده در بخش های قبل جهت ملموس تر شدن مقایسه هزینه ها، به طرح یک مثال واقعی می پردازیم.

لازم به ذکر است این مثال برای یک ساختمان با دهانه 10 متر طرح شده است که هر سه سیستم قادر به اجرای آن باشند.

 

نوع سقف میزان مصرف بتن در کل سازه (مترمکعب بر متر مربع) میزان مصرف میلگرد کل سازه (کیلوگرم بر مترمربع) هزینه اجرای اسکلت(قالب بندی و آرماتوربندی)به ازای هر متر مربع(ریال) هزینه های جانبی به ازای هر متر مربع(ریال) هزینه تامین مصالح سقف(یوبوت یا توپ کوبیاکس یا کابل و گیره پیش تنیدگی) به ازای هر متر مربع(ریال) جمع کل هزینه های اجرای سازه به ازای هر متر مربع(ریال)
کوبیاکس 0/53 68 700/000 20/000 500/000 5/415/000
یوبوت 0/5 70 700/000 30/000 400/000 5/380/000
پیش تنیده 0/45 50 700/000 - 680/000 4/555/000

 

*نرخ مبنا در جدول فوق برای بتن به ازای هر مترمکعب1/500/000ریال و قیمت میلگرد به ازای هر کیلوگرم 50/000 ریال می باشد. (1397/05/21)

نکته مهم: تمام اعداد و ارقام فوق صرفا برای یک پروژه خاص بوده و قابل تعمیم به دیگر پروژه ها با طرح های معماری متفاوت نمی باشد.

 

 

 

مطالب مرتبط:

1-مقایسه کامل سقف های پیش تنیده و کوبیاکس

2-مقایسه سیستم سقف های یوبوت و کوبیاکس با سقف پیش تنیده

3-مزایای سقف پیش تنیده

4-آشنایی با سقف پیش‌تنیده