شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 88569811-021 

 شماره تلگرام : 09352454612

ليست نمايندگان شركت پيش تنيده آبان

 

ردیف

محل نمایندگی

نام نماینده

تلفن تماس

1

استان اصفهان

 آقایان مهندس حمیدرضا سمیع عادل و مهندس متین خوزستانی  09132075712

2

شهرستان بهارستان آقایان مهندس مهدی زعیر و مهندس علی دهبید

09126080406

3