شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 88569811-021 

 شماره تلگرام : 09352454612

ليست نمايندگان شركت پيش تنيده آبان

 

1-نمایندگی شهرستان رفسنجان و حومه (فروش انحصاری تیرچه پیش تنیده)-جناب آقای مهندس حسین محمدتقیان و جناب آقای مهندس حسین رحمتیان