شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 02188569811 

 شماره واتس آپ و تلگرام : 09352454612

 لیست برخی از پروژه های اتمام یافته شرکت پیش تنیده آبان

 

 

ردیف نام پروژه/ محل پروژه

متراژ

(متر مربع)

کاربری نام کارفرما بزرگترین طول دهانه شرح خدمات ارائه شده
1

زائرسرای حرم حضرت عبدالعظیم

تهران- شهر ری

55000 تجاری-  هتل معاونت عمرانی حرم حضرت عبدالعظیم 15 متر طراحی سازه ،اجرای اسکلت و تامین مصالح و اجرای پیش تنیدگی
2

نمایندگی مازراتی ایران

تهران

1500 تجاری- اداری

آقای فتحی

(شرک آرتا تاک موتور)

15متر

 ( بدون ستون میانی و آویز)

طراحی سازه ،اجرای اسکلت و تامین مصالح و اجرای پیش تنیدگی
3

ویلای صفادشت

شهریار- صفادشت

3000 مسکونی مهندس نوروزی 15 طراحی سازه ،اجرای اسکلت و تامین مصالح و اجرای پیش تنیدگی
4

سازه الحاقی  برج مینا

تهران

2000 پارکینگ مهندس کاشانی 14 طراحی و اجرای اسکلت
5

ساختمان مهرداد

تهران

4000 تجاری- اداری مهندس سراج 14 طراحی سازه و اجرای اسکلت
6

مسکونی قیطریه

تهران

3000 مسکونی مهندس سراج 10 اجرای اسکلت
7

مجتمع تجاری ورزشی نعمتی

قزوین

11000 تجاری - ورزشی مهندس نعمتی 14 طراحی سازه ،اجرای اسکلت و تامین مصالح و اجرای پیش تنیدگی
8

مجتمع مسکونی رکنی

تهران

2000 مسکونی آقای رکنی 10 اجرای اسکلت
9

مسکونی زعفرانیه

تهران

6400 مسکونی آقای برهانی 14 طراحی سازه ، تامین مصالح و اجرای اسکلت
10

اداری اوین

تهران

2700 اداری - تجاری آقای قاضی میرسعید 16 طراحی سازه و اجرای اسکلت
11

اداری ولنجک

تهران

2300 اداری - تجاری مهندس طاهری 13 طراحی سازه و اجرای اسکلت
12

مسکونی دربند

تهران

3500 مسکونی مهندس نصرتی 8 اجرای اسکلت
13

مسکونی مولایی

کرمان - جوپار

1000 مسکونی مهندس مولایی

10

(طول کنسول 5 متر)

طراحی سازه ، تامین مصالح و اجرای پیش تنیدگی
14

مجتمع تجاری اداری گلسرخ

تهران

20000 تجاری - اداری آقای حیدری 16 طراحی سقف و سازه
15

ویلای کرمان

کرمان

1000 مسکونی آقای صمیمی 11 طراحی سازه ، تامین مصالح و اجرای پیش تنیدگی
16

بهار رضوی

کرمان

23000 تجاری شرکت زیبا سازه 9 طراحی سقف و سازه
17

مجتمع توان درمانی

قزوین

8000 بیمارستان بخش خصوصی 16 طراحی سقف و سازه
18

مجتمع آموزشی ورزشی

عراق - بغداد

12000 آموزشی-  ورزشی بخش خصوصی 14 طراحی سقف و سازه