شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 02188569811 

 شماره واتس آپ و تلگرام : 09352454612

یوبوت چیست؟

 

قالب های پلاستیکی (از مواد بازیافتی) که برای ساخت دال های بتنی دوطرفه ی سبک و توخالی استفاده می شود و شکل متعارف آن به صورت زیر است، یوبوت( U-Boot ) نامیده می شوند.

 

یوبوت چیست

 

سقف های یوبوت جزو تکنولوژی های تازه وارد به صنعت ساختمان می باشد و استفاده از یوبوت به منظور بهبود بخشیدن مشخصات سقفِ سازه های بتنیِ سنتی و رایج مانند تیرچه بلوک می باشد. مخترع سقف یوبوت شرکت دالی فرم (daliform) ایتالیا می باشد.

مزایای سقف یوبوت نسبت به سقف های سنتی رایج در کشور مانند تیرچه بلوک به شرح زیر می باشد:

1-کاهش ضخامت سقف(یوبوت) نسبت به سازه های سنتی و در نتیجه کاهش مصالح مصرفی.

2-افزایش تعداد طبقات قابل ساخت در یک ارتفاع مشخص توسط سقف یوبوت،که به علت کاهش ضخامت سقف نسبت به سیستم سقف های سنتی می باشد.

3-افزایش طول دهانه یا افزایش فاصله ستون ها  در سقف یوبوت و در نتیجه آزادی عمل بیشتر در طراحی معماری و افزایش فضاهای داخلی.

4-حذف تیرهای مابین ستون ها  در سقف یوبوت و در نتیجه داشتن سقفی تخت که در سازه های سنتی قابل دست یابی نمی باشد.

5-کاهش تعداد ستون ها در سقف یوبوت نسبت به سازه های سنتی.

6-کاهش وزن سازه دارای سقف یوبوت نسبت به سازه های سنتی.

7-کوچک شدن حجم فونداسیون سازه های دارای سقف یوبوت در قیاس با سازه های سنتی و در نتیجه کاهش هزینه های ساخت فونداسیون.

8-بهبود کیفیت آکوستیک صوتی سقف یوبوت نسبت به سقف های سنتی.

در نهایت قابل ذکر است سقف های یوبوت مزایای زیادی نسبت به سقف سنتی رایج(مثل تیرچه بلوک) در کشور را دارا می باشد، ولی تمام مزایای ذکر شده برای سقف یوبوت قابل قیاس با مزایای ایجاد شده توسط سقف پیش تنیده نمی باشد و در تمام موارد مذکور ،سقف پیش تنیده برتری کامل نسبت به سایر سقف ها از جمله سنتی (مثل تیرچه بلوک ) و یا دال های مجوف(توخالی) مثل یوبوت و کوبیاکس و ...را  دارا می باشد. برای مقایسه سقف پیش تنیده و دیگر سقف ها(یوبوت و کوبیاکس ) به لینک های مندرج در ذیل این صفحه مراجعه نمایید.

 

مطالب مرتبط:

1-مقایسه سیستم سقف های یوبوت و کوبیاکس با سقف پیش تنیده

2-مقایسه هزینه تمام شده( قیمت ) سقف های "یوبوت و کوبیاکس" با سقف "پیش تنیده"

3-مقایسه کامل سقف های پیش تنیده و کوبیاکس