شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 02188569811 

 شماره واتس آپ و تلگرام : 09352454612

مقایسه هزینه تمام شده (قیمت) سقف وافل با سقف پیش تنیده:

 

اجرای اسکلت بتنی  ، پنج آیتم هزینه ی اصلی خواهد داشت که به ترتیب ذیل می باشند:

1-میلگرد(آرماتور)

2-بتن

3-دستمزد اجرای اسکلت (قالب بندی و آرماتوربندی)

4-هزینه ها جانبی شامل سیم آرماتور و قالب و رابیتس و افزودنی های بتن و ...

5-هزینه تامین مصالح سقف( مانند کابل و گیره پیش تنیدگی در سقف پیش تنیده و غیره)

 

 -مقایسه هزینه میلگرد(آرماتور) مصرفی در سازه هایی با سقف وافل و سقف پیش تنیده:

طراحی سازه در هر دو سقف پیش تنیده و وافل به یک صورت انجام می شود و لذا مصرف میلگرد در هر دو سازه شامل فونداسیون و تیرها و ستون ها یکسان می باشد و تنها تفاوت میزان مصرف میلگرد در سقف سازه های مذکور می باشد.

مصرف میلگرد سقف در یک طرح ثابت با هر دو نوع سقف پیش تنیده  و وافل در جدول ذیل درج شده است:

نوع سقف میزان مصرف میلگرد در سقف (کیلوگرم بر مترمربع)
وافل 22 تا 25 کیلوگرم بر مترمربع
پیش تنیده 8 تا 11 کیلوگرم بر مترمربع

 

این اختلاف وزن به علت مصرف استرند در سقف پیش تنیده بجای میلگرد و داشتن یک شبکه اضافی (شبکه بالای سقف) و همچنین وجود انواع خاموت و سنجاقی در سقف وافل و البته سایز بالاتر میلگرد نسبت به میلگرد مصرفی در سقف پیش تنیده می باشد.

-مقایسه هزینه بتن مصرفی در سازه هایی با سقف وافل و سقف پیش تنیده:

مانند بخش قبل که ذکر شد، طراحی سازه در هر دو سقف پیش تنیده و وافل به یک صورت انجام می شود و لذا مصرف بتن در هر دو سازه شامل فونداسیون و تیرها و ستون ها یکسان می باشد و تنها تفاوت میزان مصرف بتن در سقف سازه های مذکور می باشد.

مصرف بتن سقف در یک طرح ثابت با هر دو نوع سقف پیش تنیده و وافل در جدول ذیل درج شده است:

نوع سقف میزان مصرف بتن در سقف (مترمکعب بر متر مربع)
وافل 0/2 تا 0/38 مترمکعب بر متر مربع
پیش تنیده 0/18 الی 0/3 مترمکعب بر متر مربع

 

با توجه به جدول مذکور که میزان مصرف بتن از وبسایت های شرکت های مجری سقف وافل استخراج شده است،مصرف زیاد بتن در سقف های وافل نسبت به سقف پیش تنیده دیده می شود،که این اختلاف ناشی از ضخامت بسیار زیاد سقف های مجوف می باشد.

در ضمن قابل ذکر است انواع سقف وافل قادر به اجرای کنسول بصورت وافل نیستند و در صورت وجود کنسول در پروژه الزاما باید آن را بصورت تو پُر(دال ساده) اجرا کنند و این نکته باعث افزایش مضاعف مصرف بتن در این نوع سقف ها خواهد شد.

نکته مهم بعدی در مورد سقف وافل، اجرای تمام اتصالات سقف به دیوار و ستون هاست.این سیستم ها طبق آیین نامه های موجود مجوز اتصال سقف به المان های سازه ای را به صورت وافل ندارند و سقف را با همان ضخامت زیاد باید بصورت تو پُراجرا کنند و این مورد نیز بر مصرف زیاد بتن سقف های وافل می افزاید.

-مقایسه دستمزد اجرای اسکلت (قالب بندی و آرماتوربندی)در سازه هایی با  سقف وافل  و  سقف پیش تنیده :

اصول اجرایی انواع سازه بتنی با سقف دال در همه سیستم ها تقریبا مشابه می باشد ولی در سقف وافل به دلیل استفاده از قالبهای کوچک پلاستیکی وافل و سختی کفراژ و دکفراژ این نوع قالبها در قیاس با قالب بندی دیگر دال های بتنی، قیمت اجرای اسکلت با سقف پیش تنیده تقریبا نصف قیمت اجرای قالب بندی و آرماتور بندی سقف وافل می باشد.

-مقایسه هزینه های جانبی  سقف وافل  و  سقف پیش تنیده :

هزینه های جانبی در هر دو سیستم تقریبا یکسان است ولی باید در نظر داشت مصرف سیم آرماتور به دلیل نصب خاموت و سنجاقی در سقف وافل نسبت به سیستم پیش تنیده بسیار بیشتر خواهد بود و همچنین به دلیل وجود فضای کوچک در تیرچه های وافل، ضرورت مصرف روان کننده و تعداد اسپیسر زیاد و عدم نیاز سیستم پیش تنیده به هر گونه افزودنی ،برتری سیستم پیش تنیده در بخش هزینه های جانبی نیز مشهود خواهد بود.

-مقایسه کل هزینه های اجرای سازه هایی با  سقف وافل  و  سقف پیش تنیده  در قالب یک مثال ریالی:

با توجه به قیاس های انجام شده در بخش های قبل جهت ملموس تر شدن مقایسه هزینه ها، به طرح یک مثال واقعی می پردازیم.

لازم به ذکر است این مثال برای یک ساختمان با دهانه 10 متر طرح شده است که هر سه سیستم قادر به اجرای آن باشند.

نوع سقف میزان مصرف بتن در کل سازه (مترمکعب بر متر مربع) میزان مصرف میلگرد کل سازه (کیلوگرم بر مترمربع) هزینه اجرای اسکلت(قالب بندی و آرماتوربندی)به ازای هر متر مربع(ریال) هزینه های جانبی به ازای هر متر مربع(ریال) هزینه تامین مصالح سقف(کابل و گیره پیش تنیدگی و یا غیره) به ازای هر متر مربع(ریال) جمع کل هزینه های اجرای سازه به ازای هر متر مربع(ریال)
وافل 0/52 60 1/300/000 30/000 - 5/110/000
پیش تنیده 0/45 50 700/000 - 680/000 4/555/000

 

*نرخ مبنا در جدول فوق برای بتن به ازای هر مترمکعب1/500/000ریال و قیمت میلگرد به ازای هر کیلوگرم 50/000 ریال می باشد. (1397/05/21)

نکته مهم: تمام اعداد و ارقام فوق صرفا برای یک پروژه خاص بوده و قابل تعمیم به دیگر پروژه ها با طرح های معماری متفاوت نمی باشد.

 

 

مطالب مرتبط:

1-مقایسه آیتمی سقف وافل با سقف پیش تنیده

2-مقایسه هزینه تمام شده( قیمت ) سقف های "یوبوت و کوبیاکس" با سقف "پیش تنیده"

3-مزایای سقف پیش تنیده

4-آشنایی با سقف پیش‌تنیده