شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 02188569811 

 شماره واتس آپ و تلگرام : 09352454612

مقالات و مدارک علمی و آموزشی در زمینه سازه ها و سقف های پیش تنیده:

 

برای آشنایی بیشتر با  سازه و سقف های پیش تنیده و ادوات مورد مصرف در این سازه ها می توانید به مقالات و دیگر مستندات زیر مراجعه نمایید:

 

۱-روش های بسته بندی و بارگیری غلاف

۲-شیوه صحیح نگهداری و حمل استرند

۳-تاثیر دما بر تغییرات نیروهای خمش و کشش و برشی استرند

۴-کتاب پیش تنیدگی در ساختمان ها

۵-جزییات پیش تنیدگی

۶-پیش تنیدگی و انواع سیستمهای انکوریج

۷-پیش تنیدگی در ساختمان های بلند مرتبه

۸-طراحی جز به جز سقف پیش تنیده

۹-آشنایی با کلمات کلیدی رایج در صنعت پیش تنیدگی

۱۰-مزایای استفاده از سیستم پیش تنیده نچسبیده(UNBONDED)

۱1-مقایسه سیستم های پیش تنیدگی چسبیده(bonded)و نچسبیده(unbonded)

۱۲-راهنمای جامع آموزش پیش تنیدگی نوشته شده توسط انسیتو PTI

13-آزمایش فیزیکی مصالح پیش تنیدگی(استاندارد BS EN13391)

14-تحلیل نیروهای وارد بر گُوِه بر روی استرند و در انکوریج پیش تنیدگی

15-مزایای استفاده از سیستم پیش تنیده نچسبیده(UNBONDED)

16-آموزش تزریق گروت در سیستم پیش تنیده باندد

17-آشنایی با انواع قطر و سایزهای غلاف پیش تنیدگی

18-استاندارد کامل آشنایی با اصطلاحات و نیاز ها و کنترل کیفیت غلاف پیش تنیدگی(BS EN 523)

19-مجموعه شش گانه استاندارد روش های تست غلاف پیش تنیدگی بخش اول(محاسبه شکل و اندازه غلاف) (BS EN 524 1)

20-مجموعه شش گانه استاندارد روش های تست غلاف پیش تنیدگی بخش دوم(تست انعطاف پذیری غلاف) (BS EN 524 2)

21-مجموعه شش گانه استاندارد روش های تست غلاف پیش تنیدگی بخش سوم(مقاومت خمشی غلاف) (BS EN 524 3)

22-مجموعه شش گانه استاندارد روش های تست غلاف پیش تنیدگی بخش چهارم(مقاومت غلاف در برابر بار جانبی) (BS EN 524 4)

23-مجموعه شش گانه استاندارد روش های تست غلاف پیش تنیدگی بخش پنجم(مقاومت کششی غلاف) (BS EN 524 5)

24-مجموعه شش گانه استاندارد روش های تست غلاف پیش تنیدگی بخش ششم(تست نشتی غلاف) (BS EN 524 6)

25-استاندارد ASTM A416

26-استاندارد BS 5896

27- فیلم آموزش و آشنایی با اجرای سقف پیش تنیده ی پس کشیده به روش چسبیده یا باندد (Bonded)

28- فیلم آموزش و آشنایی با اجرای سقف یش تنیده ی پس کشیده به روش نچسبیده یا انباندد (Unbonded)

29- دانلود دفترچه محاسبات تیر بتنی پیش تنیده پیش ساخته