شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 02188569811 

 شماره واتس آپ و تلگرام : 09352454612

معایب سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) در قیاس با سقف پیش تنیده:

 

1- منطبق نبودن استاندارها و آیین نامه های تدوین شده برای طراحی و اجرای سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) با اقلیم ایران. چرا که ایده و استانداردهای سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) مربوط به کشورهای اروپای غربی از جمله آلمان و سوییس می باشد ،که اصولا لرزه خیز نیستند،در صورتی که ایران یک کشور بسیار لرزه خیز می باشد.

در مقابل تمام آیین نامه های سقف پیش تنیده منطبق بر آیین نامه های آمریکا که یک کشور بسیار زلزله خیز می باشد استوار شده است.(طبق نقشه نقاط زلزله خیز در زمین که به پیوست لحاظ شده است. )

 

نقشه مناطق لرزه خیز کره زمین

 

2-نبود نام سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) در کتاب آیین نامه بتن آمریکا (ACI 318)

3-عدم صرفه اقتصادی به علت مصرف زیاد فولاد(در تصویر پیوست هم این مطلب مشهود است) و بتن در سقف و دیگر مصالح مصرفی در نما و تاسیسات به علت ضخامت زیاد سقف ها و در نتیجه افزایش کلی ارتفاع ساختمان.

 

سقف یوبوتسقف کوبیاکس

 

در مقابل سقف های پیش تنیده مصرف فولاد را در سقف به نصف سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) کاهش داده و با ضخامت سقف حداقلی سایر هزینه های جانبی را کاهش و امکان ایجاد طبقات بیشتر در یک ارتفاع مشخص برای کارفرمایان فراهم می سازد.

 

سقف پیش تنیده

 

4-ایجاد حوادث و سوانح مالی و جانی در اثر اشتباهات و سهل انگاری ها در حین اجرا به دلیل اجرا توسط نیروی غیر متخصص در سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) ،در صورتی سقف های پیش تنیده توسط ماهر ترین و با سابقه ترین نیروهای تخصصی اجرا می گردد.

 

ریزش سقف یوبوتریزش سقف کوبیاکس

 

5-افزایش بسیار زیاد ضخامت سقف و افزایش بسیار زیاد وقابل ملاحظه مصرف بتن در سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس)

به طور مثال با استناد به اطلاعات ارائه شده توسط خود مجریان سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) برای اجرای سقفی با دهانه 14 متر باید از ماژول هایی با قطر 45 سانتی متر استفاده کرد و ضخامت سقف در این حالت 60+ سانتی متر(حداقل 60 سانتی متر) خواهد بود. با یک محاسبه ساده روشن می شود که در سقف مذکور به ازای هر متر مربع باید از 4 ماژول استفاده کرد (با لحاظ کردن فاصله حداقلی ماژول ها به اندازه 5 سانتی متر طبق آیین نامه پیوست شده) که البته در نزدیکی نقاط اتصال به دیوار و ستون مصرف ماژول ها کم شده مصرف بتن از اعداد درج شده در ذیل به طور فزاینده ای بالاتر خواهد رفت:

محاسبه وزن بتن کوبیاکس

وزن بتن مصرفی در سقف کوبیاکس با ضخامت 60 سانتی متر به ازای یک متر مربع و دارای 4 عدد ماژول با شعاع 22/5 سانتی متر(قطر 45 سانتی متر)

نمایی از سقف کوبیاکس با ضخامت 60 سانتی متر مربع

 

در مقابل وزن یک متر مربع از دال پیش تنیده با دهانه 14 متر که حداکثر ضخامت این سقف 30 سانتی متر(ضخامت سقف پیش تنیده به ندرت به این عدد می رسد) فرض می شود به شرح زیر است:

محاسبه وزن بتن پیش تنیده

که این محاسبات سنگین تر بودن سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) در حدود 30 درصد نسبت به سقف پیش تنیده را نشان می دهد و این افزایش وزن به دلیل میزان مصرف زیاد بتن این نوع سقف ها می باشد.

6-پرداخت هزینه بسیار زیاد و غیر منصفانه توسط مالکان به شرکت های خدمات دهنده در زمینه سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) ، برای خرید یک فایل محاسبات سازه و نقشه های آن و تحویل گرفتن ماژول های پلاستیکی ساخته شده از مواد بازیافتی، که موارد مذکور کل خدمات ارائه شده توسط این شرکتها به ازای دریافت هزینه ای در حدود 45 الی 70 هزار تومان (که این عدد با توجه به ضخامت سقف تعیین می گردد) به ازای هر متر مربع می باشد.

 

یوبوت

 

در مقابل در سیستم پیش تنیده هزینه پرداخت شده به مجری تخصصی بابت طراحی سازه (منطبق با آیین نامه های بین المللی) و تامین مصالح پیش تنیدگی (شامل استرند و گیره ها و ... تولید شده بر اساس استانداردهای بین المللی) و اجرای سقف توسط نیروهای متخصص و با تجربه می باشد.

مصالح پیش تنیدگی

 

7-عدم باربری ثقلی مناسب توسط سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) که به معنی محدودیت استفاده از این سقف ها می باشد.

ظرفیت بار مرده(شامل پارتیشن و کف سازی و نازک کاری و... ) قابل تحمل سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) 350 کیلوگرم بر متر مربع می باشد(منطبق بر مدرک پیوست شده در اینجا )،که این بار مرده در سقف های پیش تنیده منطبق بر آیین نامه های موجود هیچ گونه محدودیتی ندارد.

8-عدم امکان استفاده سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) در پارکینگ هایی که محل عبور اتومبیل سواری با حداکثر وزن 4 تن با بار متمرکز 1/35 تن می باشد(منطبق بر مدرک پیوست شده در اینجا ) و در مقابل در سقف های پیش تنیده منطبق بر آیین نامه های موجود هیچ گونه محدودیتی در اعمال بار زنده وجود ندارد.

9-الزام سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) به استفاده از دیوار برشی برای کنترل نیروهای جانبی اعمال شده به سازه(منطبق بر مدرک پیوست شده در اینجا ) در آیین نامه های موجود، و قابل ذکر است اجرای دیوار برشی به علت مصرف زیاد بتن و فولاد و قیمت زیاد آرماتور بندی و قالب بندی بسیار پر هزینه می باشد.

لازم به ذکر است سیستم پیش تنیده تنها سیستم مجاز شده به اجرای سازه بدون اجرای تیر و دیوار برشی (برای ساختمانهای تا سه طبقه و ارتفاع زیر ده متر) می باشد.

11-نیاز به مصرف روان کننده ها در هنگام بتن ریزی در سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) جهت پر شدن تمام فضای زیر و مابین ماژول ها که این الزام در سقف های پیش تنیده وجود ندارد.(منطبق بر مدرک پیوست شده در اینجا )

12-عدم توانایی اجرای کنسول های بلند توسط سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) که در مقابل در سیستم پیش تنیده محدودیتی در اجرای کنسول تعریف نشده است.

13-عدم بکارگیری سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) در پروژه های مهم از نظر استراتژیک به دلایل بیان شده در بند شماره یک.

14-افزایش هزینه دستمزد آرماتوربندی و قالب بندی در سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) نسبت به سقف پیش تنیده به علت بیشتر بودن آرماتور مصرفی در سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) نسبت به سقف پیش تنیده.

15-قابل ذکر است اغلب پروژهای اجرا شده توسط سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) در ایران دهانه ای بین 6 تا 8 متر را دارا هستند، که این اندازه دهانه برای سیستمی با توانایی های پیش تنیدگی دهانه ای بسیار کوچک شناخته می شود و دارای ضخامت سقفی در حدود 18 سانتی متر خواهد بود. در ضمن در اندک پروژه های انجام شده با سیستم های دال مجوف(سقف یوبوت و سقف کوبیاکس) دارای دهانه بلندتر از اعداد مذکور ضخامت سقف های این سیستم ها به 50 سانتی و بالاتر و گاها تا 80 سانتی متر نیز می رسد.

 

 

مطالب مرتبط:

1-مقایسه سیستم سقف های یوبوت و کوبیاکس با سقف پیش تنیده

2-مقایسه هزینه تمام شده( قیمت ) سقف های "یوبوت و کوبیاکس" با سقف "پیش تنیده"

3-مقایسه کامل سقف های پیش تنیده و کوبیاکس