شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 88569811-021 

 شماره تلگرام : 09352454612

اخبار شرکت پیش تنیده آبان

آغاز ارائه خدمات معماری جهت افزایش تعداد پارکینگ پروژه ها توسط تیم تخصصی شرکت پیش تنیده آبان

آغاز ارائه خدمات معماری جهت افزایش تعداد پارکینگ پروژه ها توسط تیم تخصصی شرکت پیش تنیده آبان

دريافت نمايندگي انحصاري شركت Test Post-tensioning توسط شركت پيش تنيده آبان

دريافت نمايندگي انحصاري شركت Test Post-tensioning تايوان در ايران توسط شركت پيش تنيده آبان

آغاز تولید و فروش تیرچه پیش تنیده توسط شرکت پیش تنیده آبان

تولید و فروش تیرچه پیش تنیده توسط شرکت پیش تنیده آبان آغاز شد.

باز هم افزایش قیمت میلگرد و در نتیجه توجیه پذیری اقتصادی بیش از پیش استفاده از تکنولوژی پیش تنیدگی

باز هم افزایش قیمت بیشتر میلگرد و در نتیجه توجیه پذیری اقتصادی بیش از پیش استفاده از تکنولوژی پیش تنیدگی

افزایش قیمت میلگرد و در نتیجه توجیه پذیری اقتصادی بیش از پیش استفاده از تکنولوژی پیش تنیدگی

افزایش قیمت میلگرد و در نتیجه توجیه پذیری اقتصادی بیش از پیش استفاده از تکنولوژی پیش تنیدگی

آغاز بتن ریزی عرشه پل پیش تنیده 45 متری کن در جنوب پایتخت

آغاز بتن ریزی عرشه پل پیش تنیده 45 متری کن در جنوب پایتخت

ساخت تقاطع غیر همسطح بندرعباس بصورت پیش تنیده

ساخت ششمین تقاطع غیرهمسطح بندرعباس آغاز شد.

ابطال نمایندگی قبلی شرکت کوبیاکس در ایران

ابطال نمایندگی قبلی شرکت کوبیاکس در ایران

پنج ایراد وارده به سقف یوبوت

5 ایراد وارده به سقف های یوبوت

اﺳﺘﻔﺎده از سانتریفوژ در تولید ﺷﻤﻌﻬﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه

اﺳﺘﻔﺎده از سانتریفوژ در تولید ﺷﻤﻌﻬﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه در ﺳﺎزه ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ

 

کاهش هزینه ساخت مخازن بتن پیش تنیده توسط محققان ایرانی

کاهش هزینه ساخت مخازن بتن پیش تنیده توسط محققان ایرانی

 

تخریب شدن سقف کوبیاکس بیمارستان توحید سنندج

تخریب شدن سقف کوبیاکس بیمارستان توحید سنندج...