شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 02188569811 

 شماره واتس آپ و تلگرام : 09352454612

تیرچه پیش تنیده

 

 

ردیف نام محصول
عرض (سانتی متر) ارتفاع (سانتی متر) حداکثر طول قابل اجرا به صورت تکی(متر)
حداکثر طول قابل اجرا به صورت دوبل (متر)
1 تیرچه پیش تنیده با 3 عدد وایر(سیم)
11 15 4/5 -
2 تیرچه پیش تنیده با 4 عدد وایر(سیم) 11 15 5/5 -
3

تیرچه پیش تنیده با 5 عدد وایر(سیم)

11 15 6/5 -
4 تیرچه پیش تنیده با 6 عدد وایر(سیم) 11 18 8/50 12/20

 

 

-         میزان مصرف تیرچه پیش تنیده با بلوک یونولیت با عرض 40 سانتیمتر به ازای هر متر مربع 2 متر طول می باشد.

-         میزان مصرف تیرچه پیش تنیده با بلوک یونولیت با عرض 68 سانتیمتر به ازای هر متر مربع 1/4 متر طول می باشد. اما در صورت استفاده از این نوع بلوک یونولیت باید از حداکثر طول قابل اجرای هر تیرچه پیش تنیده (ذکر شده در بالای صفحه) یک متر کاسته شود.

-         بار مرده ی در نظر گرفته شده در طراحی این نوع تیرچه ها 450 کیلوگرم در هر متر مربع از سقف می باشد.

-         بار زنده ی در نظر گرفته شده در طراحی این نوع تیرچه ها 300 کیلوگرم در هر متر مربع از سقف می باشد.

-         بار مجاز حاصل از مجموع بار مرده و زنده با احتساب ضرایب معین شده به ازای هر متر طول تیرچه پیش تنیده 500 کیلوگرم و به ازای هر متر مربع 1000 کیلوگرم می باشد(در صورت استفاده از بلوک یونولیت 40 سانتی متری).

تیرچه پیش تنیده

 

مطالب مرتبط:

1- معرفی پیش تنیدگی(Pre-stressing)

2-آشنایی با سقف پیش‌ تنیده

3- مزایای سقف پیش تنیده