شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 02188569811 

 شماره واتس آپ و تلگرام : 09352454612

پروژه های شرکت پیش تنیده آبان

 

سردرب جدید پارک فناوری پردیس با دهانه ی پیش تنیده 23 متری پروژه پیش تنیده پاسداران با سقف پیش تنیده باندد و دهانه 17 متری 1 ویلای کردان با سقف پیش تنیده و کنسول 5 متری با کاربری استخر روی کنسول 2

پروژه سردر جدید (فاز دوم) پارک فناوری پردیس - تیر پیش تنیده با دهانه 23 متر

پروژه مسکونی پاسداران -سقف پیش تنیده با دهانه های 17 متری

پروژه ویلای کردان -سقف پیش تنیده با کنسول 5 متری با کاربری استخر
ویلای رودهن با سقف پیش تنیده و کنسولهای متعدد 5 متری ویلای نوشهر با ستون های نا هم محور

سقف اول پروژه شماره دوی ساری سقف پیش تنیده با دو عدد کنسول سه متری

پروژه ویلای شهرک آنا-بومهن - سقف پیش تنیده با کنسولهای 5 متری

پروژهویلایشهرکگلهایکاغذی- نوشهر- سقف پیش تنیده با ستونهایطبقاتناهممحور

پروژه شماره دو ساری -جاده فرح آباد- سقف پیش تنیده با کنسول های کاملا تخت سه متری
 ویلای صفادشت با کنسول 5 متری پیش تنیده

سقف پیش تنیده با کنسول بلند 5 متری

حسینه خوی سقف پیش تنیده دهانه 18 متر و کنسول های 5 متری
پروژه ویلای صفادشت- سقف پیش تنیده با کنسول 5 متری پروژه مسکونی نسیم شهر- سقف پیش تنیده با کنسولهای دو متری وسه متری وپنج متری پروژه حسینیه ی شیخ نوای-شهرستان خوی -آذربایجان غربی- سقف پیش تنیده با دهانه 18 متری و کنسولهای پنج متری
WhatsApp Image 2020 09 08 at 00.01.43 پروژه مترو لند نیروهوایی باسقف های پیش تنیده IMG 20211112 160328
پروژه فراز شهر جدید پردیس - 22000 متر مربع سقف پیش تنیده پروژه مترولند نیروهوایی تهران -40000 مربع سقف پیش تنیده پروژه ویلای بزرگ کرمان - سراسیاب شش- با سقف پیش تنیده و کنسولهایی به طول 5 و 6 متر
سقف پیش تنیده پروژه مطهری شرکت آبان پروژه شماره دوی پارک فناوری پردیس با کنسولهای متعدد 5 متری پروژه شماره دو اقای غلامی نسیم شهر با سقف پیش تنیده
 پروژه اداری خیابان مطهری - تهران پروژه اداری شماره دو پارک علم و فناوری پردیس- رودهن  پروژه مسکونی نسیم شهر کارفرما جناب آقای غلامی(پروژه دوم) باسقف پیش تنیده با دهانه ی 10 متری

صفحه بعد