شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 88569811-021 

 شماره تلگرام : 09352454612

یکشنبه, 03 شهریور 1398 13:46

عدم کاهش قیمت استرند پیش تنیدگی

با توجه به کاهش چشمگیر قیمت ارز در بازار کشور ...

...با توجه به تقاضای زیاد مشتریان عزیز