شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 88569811-021 

 شماره تلگرام : 09352454612

یکشنبه, 03 شهریور 1398 13:46

عدم کاهش قیمت استرند پیش تنیدگی

با توجه به کاهش چشمگیر قیمت ارز در بازار کشور ...

...با توجه به تقاضای زیاد مشتریان عزیز

آغاز ارائه خدمات معماری جهت افزایش تعداد پارکینگ پروژه ها توسط تیم تخصصی شرکت پیش تنیده آبان