شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 02188569811 

 شماره واتس آپ و تلگرام : 09352454612

پروژه مسکونی نسیم شهر

-         محل پروژه: تهران- نسیم شهر

-         نوع سقف: پیش تنیده (پس کشیده)

-         متراژ: 2400 مترمربع

-         تعداد طبقات با سقف پیش تنیده :8

-         مشخصه ی بارز: سقف پیش تنیده تک دهانه به طول 10 متر بهمراه یک عدد کنسول 5 متری و یک عدد کنسول دو متری و 6 عدد کنسول سه متری

-         کاربری : مسکونی

-         خدمات ارائه شده : طراحی ، تامین مصالح پیش تنیدگی و اجرای سقف پیش تنیده

پروژه نسیم شهر با سقف پیش تنیده و دهانه 10 متری و کنسول های سه و پنج و متری 2پروژه نسیم شهر با سقف پیش تنیده و دهانه 10 متری و کنسول های سه و پنج و متری 3پروژه نسیم شهر با سقف پیش تنیده و دهانه 10 متری و کنسول های سه و پنج و متری 4 پروژه نسیم شهر با سقف پیش تنیده و دهانه 10 متری و کنسول های سه و پنج و متری 1