شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 02188569811 

 شماره واتس آپ و تلگرام : 09352454612

پروژه مترولند

-         محل پروژه: تهران - نیروهوایی

-         نوع سقف: اسکلت فلزی و بتنی با سقف پیش تنیده (پس کشیده)

-         متراژ: 40000 مترمربع

-         تعداد طبقات با سقف پیش تنیده :11

-         کاربری : تجاری - اداری

-         خدمات ارائه شده : اجرای سقف پیش تنیده

 

پروژه مترولند نیروهوایی با سقف پیش تنیده 2پروژه مترولند نیروهوایی با سقف پیش تنیده 1