شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 02188569811 

 شماره واتس آپ و تلگرام : 09352454612

پروژه ویلای بزرگ سرآسیاب شش

-         محل پروژه: کرمان - سرآسیاب شش

-         نوع سقف: پیش تنیده (پس کشیده)

-         متراژ: 2000 مترمربع

-         تعداد طبقات با سقف پیش تنیده :4

-         کاربری :ویلا

-         مشخصه بارز پروژه: کنسول هایی به طول 6 متر و 5 متر در تمام طبقات با ضخامت سقف 20 سانتی متر

-         خدمات ارائه شده : طراحی سازه و سقف و تامین مصالح پیش تنیدگی(استرند تیکسا اسپانیا)و اجرای سقف پیش تنیده

 

 

پروژه ویلای بزرگ کرمان سراسیاب شش با سقف پیش تنیده و کنسول های 5 متری و شش متری 1پروژه ویلای بزرگ کرمان سراسیاب شش با سقف پیش تنیده و کنسول های 5 متری و شش متری 2پروژه ویلای بزرگ کرمان سراسیاب شش با سقف پیش تنیده و کنسول های 5 متری و شش متری 3