شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 02188569811 

 شماره واتس آپ و تلگرام : 09352454612

آغاز ارائه خدمات معماری جهت افزایش تعداد پارکینگ پروژه ها توسط تیم تخصصی شرکت پیش تنیده آبان

آغاز ارائه خدمات معماری جهت افزایش تعداد پارکینگ پروژه ها توسط تیم تخصصی شرکت پیش تنیده آبان

 

با توجه به درخواست های مکرر کارفرمایان محترم جهت اصلاح نقشه های معماری ایشان در جهت افزایش تعداد پارکینگ خودرو و طراحی مجدد طرح معماری با توجه انتخاب سقف پیش تنیده توسط ایشان ،شرکت پیش تنیده آبان اقدام به تشکیل تیم معماری مجرب نموده است و از این پس قادر به ارائه خدمات معماری با رویکرد وجود سقف پیش تنیده به کارفرمایان محترم می باشد.

خواندن 1083 دفعه